Risico's en ethiek

Is artificiële intelligentie onfeilbaar?

Net zoals mensen feilbaar zijn, kan artificiële intelligentie dat ook zijn. De kwaliteit van AI hangt immers af van de hoeveelheid en de kwaliteit van de gegevens (d.w.z. de brandstof) die ter beschikking worden gesteld. Ze hangt ook af van de kwaliteit en de robuustheid van de algoritmen, die de richtsnoeren vormen en die door een menselijke deskundige worden gecodeerd.

Indien de databank waaruit zij gegevens put onvolledig of vertekend is, zijn de resultaten die AI oplevert onvermijdelijk onnauwkeurig of onjuist.

Stelt u zich bijvoorbeeld een aanwervingsproces voor waarin AI wordt gebruikt om de beste kandidaten voor te stellen. Om een beslissing te kunnen nemen en meer te weten te komen over het gezochte profiel, ontvangt AI gegevens over de aanwervingen van de laatste tien jaar. De overgrote meerderheid van de aangeworven kandidaten waren mannen. Als bij het analyseren van die informatie geen voorzorgsmaatregelen worden genomen, zou AI vertekend kunnen zijn en resultaten kunnen opleveren en geneigd zijn vrouwelijke kandidaten opzij te schuiven, met als ongewenst effect dat een reeds bestaande ongelijkheid nog wordt vergroot.

Het gaat hier niet om een theoretisch voorbeeld: dit is wat er in 2018 daadwerkelijk gebeurde bij de onderneming Amazon, die het gebruik van AI bij aanwervingen daarom heeft opgeschort.

In werkelijkheid reproduceert artificiële intelligentie slechts de discriminaties en vooroordelen die in ze samenlevingen bestaan. Om die reden moet het gebruik ervan worden afgebakend op basis van een reeks ethische beginselen, zodat de voordelen opwegen tegen de eventuele negatieve gevolgen ervan.

Ga voor meer informatie naar de pagina " De risicos en ethische kwesties van AI ".

Klik op de microfoon en stel uw vraag
Chatbot
Bezoek onze FAQ om het antwoord op al uw vragen te ontdekken.
De stemfunctie is niet beschikbaar op uw browser. Gelieve een recentere browser te gebruiken.