Risico's en ethiek

Hoe ga ik om met de bezorgdheid van mijn personeel over artificiële intelligentie?

Een vaak gehoorde dooddoener is het feit dat het gebruik van artificiële intelligentie u in staat stelt uw personeel te ontslaan. Niets is minder waar. Wanneer een ondernemer beslist gebruik te maken van artificiële intelligentie, streeft hij er in de eerste plaats naar de bedrijfsprocessen en de werkomgeving van de onderneming te optimaliseren om te kunnen beantwoorden aan de steeds hogere eisen van zijn sector of van zijn klanten, en de productiviteit te verhogen. Het is dus niet de bedoeling het personeel te laten gaan. 

Om die vragen te vermijden en geen spanningen te doen ontstaan binnen de onderneming, is het belangrijk dat de bedrijfsleider zijn personeel snel en sereen kan uitleggen waarom hij wil dat artificiële intelligentie deel uitmaakt van hun dagelijkse taken, maar ook hoe AI alle werknemers in staat zal stellen hun werk doeltreffender en met meer voldoening uit te voeren. 

In het algemeen is het, zoals bij alle digitaliseringsprocessen van de onderneming, van essentieel belang dat het personeel betrokken wordt bij de keuzes die worden gemaakt en zich betrokken voelt bij het transformatieproject. Om hen gerust te stellen, is het ook van belang dat zij voldoende opleidingstijd krijgen om zich vertrouwd te maken met die nieuwe technologieën. AI in kmo's integreren is dus vooral een cocreatief en collaboratief proces.

Klik op de microfoon en stel uw vraag
Chatbot
Bezoek onze FAQ om het antwoord op al uw vragen te ontdekken.
De stemfunctie is niet beschikbaar op uw browser. Gelieve een recentere browser te gebruiken.