Sectorale voordelen

Ik ben landbouwer. Hoe zal artificiële intelligentie mijn sector beïnvloeden? Kan ze mij helpen bij mijn activiteiten?

Als u actief bent in de landbouwsector, dan is artificiële intelligentie bijzonder geschikt om uw activiteiten duurzaam te maken en de productiviteit te verhogen.

Ten eerste zorgt ze ervoor dat u op één smartphonescherm voortdurend kunt volgen wat er in uw hele exploitatie gebeurt, via drones en sensoren die op verschillende locaties tegelijk aanwezig zijn.

Vervolgens kunt u de gegevens van die toestellen analyseren en er heel wat zaken uit afleiden: als sommige van uw planten bijvoorbeeld gebreken vertonen, kan AI u zeggen of om een gebrek in de bodem, een ongewenste genetische mutatie, aanvallen van ongedierte of de aanwezigheid van een ziekte gaat. 

Door die problemen vroegtijdig op te sporen, kunt u het gebruik van bestrijdingsmiddelen verminderen of zelfs volledig achterwege laten omdat u ze dan niet meer nodig hebt. Dat zal dus ook de biologische sector ondersteunen.

Meer in het algemeen stelt AI u in staat doordachtere en doeltreffendere beslissingen te nemen en uw marges en concurrentievermogen vergroten, door die informatie samen te voegen met informatie over het weer, irrigatieniveaus, de marktomstandigheden, de staat van uw landbouwuitrusting, de historiek van uw opbrengsten, enz.

De landbouw is bovendien een sector die volop wordt beïnvloed door de ontwikkelingen op het gebied van robotica: autonome tractoren en landbouwmachines, geautomatiseerde melkmachines, oogst- en verpakkingsrobots om het gebrek aan arbeidskrachten te compenseren, enz. zullen in de komende jaren steeds meer ingang vinden.

Interesse? Lees de getuigenissen van kmo's die artificiële intelligentie hebben toegepast om hun bedrijfsactiviteiten te stimuleren door naar de pagina "Getuigenissen" te surfen.

Klik op de microfoon en stel uw vraag
Chatbot
Bezoek onze FAQ om het antwoord op al uw vragen te ontdekken.
De stemfunctie is niet beschikbaar op uw browser. Gelieve een recentere browser te gebruiken.