Risico's en ethiek

Kan artificiële intelligentie concurreren met menselijke intelligentie?

Wat de snelheid van de besluitvorming betreft, valt niet te ontkennen dat artificiële intelligentie doeltreffender is dan menselijke intelligentie. Voor nauwkeurige en goed afgebakende acties zijn de uit te voeren handelingen immers altijd identiek, en kan de machine ze in enkele milliseconden uitvoeren. Ondanks al hun ervaring, zijn mensen daar niet toe in staat.

Toch is artificiële intelligentie – ondanks alles wat we over dat onderwerp kunnen lezen en dat een experimenteel karakter heeft – verstoken van elke vorm van emotionele intelligentie. We kunnen dus stellen dat artificiële intelligentie een rol kan spelen bij handelingen waarvoor geen emotionele intelligentie, die eigen blijft aan de mens, vereist is.

AI blijkt evenmin zo veelzijdig te zijn als het menselijke brein. Ondanks alle recente innovaties worden de op dit moment ontwikkelde vormen van AI nog steeds als "beperkt" omschreven, omdat zij geprogrammeerd zijn om via algoritmen zeer specifieke taken uit te voeren, en zij niet buiten dat kader kunnen treden. Onze hersenen kunnen daarentegen zeer uiteenlopende taken uitvoeren, afhankelijk van de context waarin wij ons bevinden. Ze hebben een "algemene" draagwijdte.

In plaats van concurrentie spreken we beter van samenwerking tussen artificiële intelligentie en menselijke intelligentie. 

Klik op de microfoon en stel uw vraag
Chatbot
Bezoek onze FAQ om het antwoord op al uw vragen te ontdekken.
De stemfunctie is niet beschikbaar op uw browser. Gelieve een recentere browser te gebruiken.