Algemene vragen

Kan artificiële intelligentie ecologisch zijn?

Op het eerste gezicht zou men geneigd kunnen zijn artificiële intelligentie tegenover milieubescherming en de strijd tegen de klimaatverandering te plaatsen. 

De snel groeiende sector van nieuwe technologieën is jaar na jaar immers verantwoordelijk voor steeds meer verontreinigende emissies, met name door de ontwikkeling van cloudcomputing

AI zelf brengt ongetwijfeld een koolstofvoetafdruk met zich mee, want er moeten grote hoeveelheden gegevens worden verwerkt om te leren ervan via deep learning. Deep learning wordt steeds vaker in aanmerking genomen door AI-ontwikkelaars, om het energieverbruik te verminderen. Die beweging wordt "beredeneerde AI" genoemd.

Want bij nader inzien heeft artificiële intelligentie ook troeven in handen waardoor zij een belangrijke rol kan spelen bij de duurzame ontwikkeling van onze samenlevingen en bij de bescherming van al wat leeft.

Zo wordt AI bijvoorbeeld steeds vaker preventief gebruikt om het gedrag van bepaalde soorten en de evolutie van hun leefomgeving op grote schaal te bestuderen. Ze kan enorme hoeveelheden gegevens veel sneller verwerken dan menselijke medewerkers die actief zijn op het gebied van de instandhouding van de biodiversiteit, en hen zo ondersteunen bij hun werk. Hierdoor kunnen zij momentopnames maken op een moment T, maar ook voorspellingen doen op basis van simulaties.

Het is ook de technologie die centraal staat bij de lokale ontwikkeling van "slimme steden" ("smart cities"), waarvan duurzaamheid een onderdeel is. AI kan bijvoorbeeld het afvalbeheer, de reiniging van straten, het aanbod van openbaar vervoer, het gebruik van openbare verlichting, enz. optimaliseren door de gegevens van de vele slimme apparaten die via het "internet der dingen" zijn verbonden en die onze steden bevolken, vast te leggen en te interpreteren. 

In het algemeen kan AI een doorslaggevende rol spelen bij de transitie van sleutelsectoren in de strijd tegen de klimaatverandering: landbouw, energie, vervoer, bouw of industrie

Binnen ondernemingen, ook kleine, kan ze bovendien de overgang naar duurzaamheid ondersteunen

Klik op de microfoon en stel uw vraag
Chatbot
Bezoek onze FAQ om het antwoord op al uw vragen te ontdekken.
De stemfunctie is niet beschikbaar op uw browser. Gelieve een recentere browser te gebruiken.