Algemene vragen

Kan artificiële intelligentie helpen bij pandemieën zoals COVID-19?

Technologieën op het gebied van artificiële intelligentie kunnen een belangrijke rol spelen bij het bestrijden van pandemieën, en dat geldt ook voor de COVID-19-gezondheidscrisis die wij momenteel doormaken.

Ten eerste kan AI onderzoekers steunen bij hun onderzoek om het virus te identificeren, te begrijpen en geneesmiddelen en behandelingen, zoals vaccins, te vinden. 

AI stelt ons ook in staat om op vier assen actie te ondernemen:

• Detectie: opsporing en diagnose van het virus en prognoses over de ontwikkelingen ervan.

• Preventie: prognoses over de kans dat mensen besmet geraken, monitoring van de evolutie van de pandemie door toezicht te houden op de verplaatsingen en contacten van de bevolking (contacttracing), enz.

• Directe respons: gebruik van robots voor risicovolle taken in ziekenhuizen, leveringen via drones, gepersonaliseerde informatieboodschappen en bestrijding van onjuiste informatie, automatisering van triage van patiënten door middel van chatbots, enz.

• Herstel: monitoring en analyse van het economisch herstel, naast de traditionele macro-economische indicatoren, dankzij satellietbeelden en gegevens van gps en sociale netwerken, enz.

Uiteraard moeten bij de ontwikkeling en het gebruik van deze AI-oplossingen, ondanks de urgentie van de pandemie, voorzorgsmaatregelen worden genomen om de mensenrechten en de persoonlijke levenssfeer te eerbiedigen en ervoor te zorgen dat die beschermd zijn tegen mogelijke hacking.

Ga voor meer informatie naar onze pagina "De risicos en ethische kwesties van AI".

Klik op de microfoon en stel uw vraag
Chatbot
Bezoek onze FAQ om het antwoord op al uw vragen te ontdekken.
De stemfunctie is niet beschikbaar op uw browser. Gelieve een recentere browser te gebruiken.