Techniek

Wat is ERP-software en hoe kan die worden gestimuleerd door artificiële intelligentie?

ERP (Enterprise Resource Planning) is een professionele geïntegreerde beheersoftware waarmee een onderneming al haar informatie en operationele diensten op één plaats kan centraliseren, om de opvolging en het dagelijks beheer ervan te vergemakkelijken. 

In de praktijk gebeurt dat niet in één dag, en is ERP onderverdeeld in verschillende modules. Met ERP beschikt een onderneming over één uniform instrument, dat afkomstig is van dezelfde ontwikkelaar en dat stukje bij beetje, in functie van de geleidelijke invoering van aanvullende modules, een groot aantal beheersactiviteiten van de onderneming kan omvatten:

• aankoop, verkoop en commercieel beheer, al dan niet in combinatie met CRM-software;

• beheercontrole (begroting, enz.) en boekhouding;

• toeleveringsketen (voorraden, logistiek, vervoer, enz.);

• personele middelen (lonen, enz.);

• productieketen (gedeeltelijke automatisering)

• ...

Alle gegevens van de onderneming worden op die manier verzameld en met elke update in een afdeling van de onderneming wordt in realtime rekening gehouden in de andere afdelingen. Hierdoor heeft de ondernemer een duidelijk beeld wanneer hij beslissingen moet nemen.

Oorspronkelijk waren ERP-systemen vooral voorbehouden voor grotere bedrijven. Dat is niet langer het geval, dankzij cloudcomputing, dat op afstand toegang biedt tot infrastructuur en middelen die nodig zijn voor de werking van ERP en die voor kleine ondernemingen moeilijk toegankelijk waren.

Artificiële intelligentie vormt de ideale aanvulling op een ERP-systeem en helpt de prestaties ervan te versterken. Ze wordt steeds vaker geïntegreerd door ERP-ontwikkelaars. 

ERP verzamelt traditioneel weliswaar de gegevens van de onderneming en biedt al een hele reeks interpretaties van die gegevens aan om de bedrijfsleider te adviseren, maar dankzij machine learning zal AI de manier waarop ERP die gegevens beheert en analyseert kunnen verbeteren, en de capaciteit om grote hoeveelheden gegevens te verwerken sterk kunnen opvoeren.

AI kan ook de procesautomatisering versterken die al via ERP in gang is gezet, met voorspellende diagnoses, detectie van inefficiënte processen, voorgestelde oplossingen om de kosten te verlagen, enz.

Tot slot kan AI de gebruikerservaring van de ondernemer met zijn ERP optimaliseren. Dat is handig, maar de hantering ervan kan snel ingewikkeld worden. Artificiële intelligentie kan de software net sneller, responsiever en nuttiger maken. Bijvoorbeeld door rekening te houden met de gebruiksgeschiedenis van een bepaalde gebruiker bij het weergeven van zijn zoekresultaten uit ERP.

Klik op de microfoon en stel uw vraag
Chatbot
Bezoek onze FAQ om het antwoord op al uw vragen te ontdekken.
De stemfunctie is niet beschikbaar op uw browser. Gelieve een recentere browser te gebruiken.