Techniek

Wat is het algoritme van artificiële intelligentie en hoe wordt zij opgebouwd?

Algoritme is een begrip dat uit de wiskunde afkomstig is. Het is een geordend geheel van bewerkingen die, wanneer zij in volgorde worden uitgevoerd, een probleem kunnen oplossen. Kortom, het is net een recept: je hebt verschillende stappen (handelingen) die je in een bepaalde volgorde uitvoert tot je gerecht klaar is (het probleem opgelost is).

Om complexe problemen in de werkelijkheid op te lossen en tot een resultaat te komen, is het algoritme uiteraard uitgebreider dan een recept. Het neemt de vorm aan van een enorme instructieboom (een enorm recept), om zich aan alle situaties aan te passen.

Bij informatica gaat het om een vergelijkbaar proces. Om een taak uit te voeren heeft de machine een computerprogramma nodig dat haar stap voor stap vertelt wat zij moet doen. Voor elke stap wordt een groot aantal instructies aan de machine doorgegeven, zodat zij weet hoe zij deze moet uitvoeren. Die instructies zijn de computeralgoritmen.

Die computeralgoritmen kunnen echter niet in menselijke taal worden geschreven. Dat zou onbegrijpelijk zijn voor de machines. Zij worden daarom omgezet in programmeertaal, ook wel "code" genoemd. Er bestaan verschillende programmeertalen: Python, JavaScript, Prolog, C++, enz. Elke taal heeft zijn eigen alfabet, woordenschat, grammatica, enz.

Bij artificiële intelligentie, die kan leren uit gegevens, gaan we nog een stap verder. AI bestaat als slim computerprogramma uit diezelfde computeralgoritmen, d.w.z. de instructies voor de werking ervan.

Toch gaat het hier om een zeer specifieke categorie algoritmen. Vanuit hun basiskader (hun algemene doel, bijvoorbeeld om u via de zoekmachine van Google resultaten te bezorgen) kunnen de algoritmen van artificiële intelligentie zich ontwikkelen door zich te voeden met de gegevens die hun worden verstrekt.

De AI-algoritmen zullen anders werken en evolueren afhankelijk van het soort gegevens waarmee ze communiceren.

Klik op de microfoon en stel uw vraag
Chatbot
Bezoek onze FAQ om het antwoord op al uw vragen te ontdekken.
De stemfunctie is niet beschikbaar op uw browser. Gelieve een recentere browser te gebruiken.