Techniek

Wat is het internet der dingen en hoe verhoudt het zich tot artificiële intelligentie?

Het internet der dingen (of "Internet of Things", IoT)) verwijst naar de huidige tendens waarbij het aantal fysieke objecten dat met het internet is verbonden sterk toeneemt, zowel in ons dagelijkse persoonlijke leven (smartphones, lampen, thermostaten, wasmachines, schoonmaakrobots, horloges, enz.) en in ons dagelijks beroepsleven, als in ondernemingen (slimme machines, verzendingsetiketten, enz.). 

Al die objecten hebben sensoren waarmee zij externe gegevens kunnen ontvangen en de gegevens die zij genereren kunnen doorgeven. Door de geolocatiegegevens van uw smartphone of geconnecteerde voertuig vast te leggen, kan een geconnecteerd verwarmingssysteem bijvoorbeeld uw locatie bepalen en autonoom beslissen om de verwarming aan te zetten zodat de temperatuur aangenaam is bij uw aankomst.

Die interacties genereren zelf nieuwe gegevens, en hun volume dat met gigantische hoeveelheden aangroeit, heeft geleid tot wat "big data" wordt genoemd.

Artificiële intelligentie en IoT vullen elkaar volledig aan. Het eerste schenkt geconnecteerde objecten het vermogen tot machinaal leren en geavanceerde analyses, en het tweede biedt AI de mogelijkheid tot connectiviteit en massale gegevensuitwisseling.

Alleen AI is in staat om al die door het IoT gegenereerde gegevens te interpreteren en optimaal te benutten. Als we terugkomen op het voorbeeld van geconnecteerde verwarming, dan is het goed denkbaar dat AI naast geolocatiegegevens ook gebruikmaakt van historische gegevens van uw routes of van realtime verkeersinformatie afkomstig van een toepassing zoals Google Maps om beter in te schatten wat het juiste moment is om de verwarming aan te zetten.

In het bedrijfsleven kan AI bijvoorbeeld zorgen voor een grotere automatisering van processen door autonoom beslissingen te nemen op basis van gegevens die worden uitgewisseld tussen twee geconnecteerde machines van dezelfde productielijn.

Tot slot moet worden opgemerkt dat het internet der dingen nog in de kinderschoenen staat. Om volledig te kunnen functioneren met voldoende objecten die tegelijk zijn aangesloten en om alle gegevens die het IoT genereert te kunnen verzenden, heeft het IoT een drager nodig, d.w.z. een mobiel netwerk dat krachtig genoeg is. Dit is precies wat het wijdverbreide gebruik van het 5G-netwerk in de nabije toekomst belooft.

Klik op de microfoon en stel uw vraag
Chatbot
Bezoek onze FAQ om het antwoord op al uw vragen te ontdekken.
De stemfunctie is niet beschikbaar op uw browser. Gelieve een recentere browser te gebruiken.