Techniek

Wat is machinaal leren (of machine learning)?

Machinaal leren is, net als deep learning, een leertechniek die eigen is aan artificiële intelligentie. Het is de traditionele methode, via automatisch leren.

Het doel van machinaal leren is een computer of machine te laten leren uit zijn ervaring, op basis van de gegevens die hem worden verstrekt. Hoe beter hij getraind is, hoe "slimmer" hij zal worden.

Bij machinaal leren, dat beperkter is dan diep leren, heeft het AI-algoritme gestructureerde gegevens nodig om ze te kunnen begrijpen. 

Er bestaan twee leermethoden om het AI-algoritme te trainen.

• Begeleid leren. Dat is de meest gangbare methode voor machinaal leren. In dat geval wordt toezicht gehouden op het leerproces door een menselijke deskundige. Op basis van goed gelabelde gegevens die worden verstrekt en een probleem waarvoor zij een oplossing moet vinden, zal AI een antwoord voorstellen. De menselijke deskundige, de leraar, kent het juiste antwoord en kan het dus corrigeren als het resultaat niet juist is. Door de pogingen te blijven herhalen en steeds te worden gecorrigeerd, zullen de AI-antwoorden steeds nauwkeuriger worden, zoals dat bij een menselijke leerling het geval zou zijn. Het leren eindigt zodra een aanvaardbaar prestatieniveau is bereikt.

Die leermethode wordt bijvoorbeeld gebruikt om een AI-algoritme te trainen om ongewenste e-mails op te sporen (spam of niet), om te bepalen of een patiënt aan een pathologie lijdt (ziekte of niet), of om vastgoedprijzen te voorspellen.

• Niet-begeleid leren. Ditmaal wordt niet langer toezicht gehouden op het leren door een menselijke leraar, want het te behalen resultaat is niet langer bekend. Het AI-algoritme kan alleen van zijn mechanismen gebruikmaken om de verstrekte niet-gelabelde gegevens te interpreteren. Het doel is dat het in die gegevens een onderliggende structuur of trend vindt. Er is dus niet één juist antwoord, zoals het geval is bij begeleid leren.

Die leermethode wordt bijvoorbeeld gebruikt om een AI-algoritme te trainen dat klanten op basis van hun voorkeuren en aankoopgewoonten in categorieën moet indelen, en vervolgens voor elke categorie een specifieke marketingstrategie moet toepassen.

Klik op de microfoon en stel uw vraag
Chatbot
Bezoek onze FAQ om het antwoord op al uw vragen te ontdekken.
De stemfunctie is niet beschikbaar op uw browser. Gelieve een recentere browser te gebruiken.