Techniek

Wat is natuurlijke-taalverwerking (of Natural Language Processing)?

Natuurlijke-taalverwerking (NLP, of Natural Language Processing in het Engels) is een tak van machinaal leren die erin bestaat de machine menselijke taal te laten herkennen. NLP zorgt er dus voor dat de machine de door de mens ingevoerde verzoeken kan begrijpen, interpreteren en de juiste antwoorden kan geven. 

Technisch gezien houdt dat verwerkingsproces een ontleding van de zin in. De machine leest/hoort eerst de volledige zin, geschreven of gesproken door de gebruiker. Daarna zal ze elk woord onderscheiden. En tot slot elke letter. Hierdoor kan ze onze natuurlijke taal omzetten in machinetaal, die uit gestructureerde gegevens bestaat. 

Om vervolgens een antwoord te kunnen geven, vindt het omgekeerde proces plaats: vanuit haar interne gestructureerde databank vertaalt of zet de machine haar machinetaal om in menselijke taal, eerst in letters, dan in woorden en tot slot in een begrijpelijke zin. 

Uiteraard is dat alles niet waarneembaar voor ons: die verwerking vindt plaats in een fractie van een seconde. Dat proces, dat opeenvolgende fasen doorloopt, doet denken aan deep learning, dat met opeenvolgende lagen artificiële neurale netwerken werkt, die op dezelfde manier informatie ontleden en interpreteren. 

Deze NLP-technologie wordt bijvoorbeeld steeds vaker gebruikt om de prestaties van chatbots te verbeteren. 

De antwoorden die Google geeft bij gebruik van haar zoekmachine op basis van het stemcommando of door de zoekopdracht in het vereiste veld in te voeren, maken ook gebruik van NLP om de voorstellen te verfijnen. Het verwachte resultaat is uiteraard dat de tevredenheid van de gebruiker toeneemt. 

Klik op de microfoon en stel uw vraag
Chatbot
Bezoek onze FAQ om het antwoord op al uw vragen te ontdekken.
De stemfunctie is niet beschikbaar op uw browser. Gelieve een recentere browser te gebruiken.