Risico's en ethiek

Wat zijn de gevaren van artificiële intelligentie?

Artificiële intelligentie houdt op zichzelf geen gevaar in. In de meeste gevallen is artificiële intelligentie het resultaat van de invoering van processen waarmee terugkerende taken op een nauwkeurige en geautomatiseerde manier kunnen worden uitgevoerd. 

Het zijn dus de grenzen die worden gesteld door de maker ervan (via de algoritmen die worden gebruikt om ze te ontwikkelen) en door de gebruiker (via het gebruik dat hij ervan maakt) die een probleem kunnen vormen als ze niet duidelijk zijn of niet stroken met bepaalde ethische grondbeginselen, zoals de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, gegevensbeveiliging, non-discriminatie, enz. 

In de context van het bedrijfsleven kan een slechte programmering of onjuiste antwoorden die door artificiële intelligentie worden aangeleerd als gevolg van een onbetrouwbare databank leiden tot vertekende antwoorden of verstoringen van de bedrijfsactiviteiten. Maar dat zou ook het geval zijn met een onbekwame medewerker die de taken niet uitvoert zoals gevraagd. 

Ga voor meer informatie over de risico's en uitdagingen in verband met AI naar de daaraan gewijde pagina.

Klik op de microfoon en stel uw vraag
Chatbot
Bezoek onze FAQ om het antwoord op al uw vragen te ontdekken.
De stemfunctie is niet beschikbaar op uw browser. Gelieve een recentere browser te gebruiken.