Juridisch

Welk juridisch kader moet men voor artificiële intelligentie opzetten?

Een onderneming die een oplossing op basis van artificiële intelligentie wil uitrollen, moet ervoor zorgen dat alle juridische gevolgen die ermee verband houden, worden nagegaan. Dat geldt met name voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens waarop wetgeving zoals de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is. 

Momenteel bestaat er immers geen specifiek regelgevingskader voor AI-toepassingen. Bijgevolg is het algemene kader over de bescherming van persoonsgegevens en de toegang tot en de uitwisseling van niet-persoonsgebonden gegevens van toepassing.

Toch wordt op Europees niveau grote vooruitgang geboekt bij het denkproces over een specifiek regelgevingskader, in het bijzonder voor risicovolle AI-toepassingen.

Het juridische kader voor AI-oplossingen omringt in uw onderneming is cruciaal om uw gebruikscapaciteit van die oplossingen te garanderen, en zo uw vermogen om een return on investment te creëren, te garanderen. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de intellectuele-eigendomsrechten die verband houden met de ontwikkeling of de terbeschikkingstelling van de computercode waarop de oplossing is gebaseerd.

Om te weten hoe u uw idee kunt beschermen, kunt u de "IdeeSCAN" uitvoeren, die u door de FOD Economie, VLAIO en het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom wordt aangeboden.

Meer informatie vindt u ook onder de rubriek "Intellectuele eigendom op computerprogramma’s" op de website van de FOD Economie.

Klik op de microfoon en stel uw vraag
Chatbot
Bezoek onze FAQ om het antwoord op al uw vragen te ontdekken.
De stemfunctie is niet beschikbaar op uw browser. Gelieve een recentere browser te gebruiken.