Uitrol in de onderneming

Welke personele middelen heb ik nodig om een AI-oplossing uit te rollen?

De fase waarbij een AI-oplossing in de praktijk wordt uitgerold komt is als het topje van een ijsberg. De voorbereiding van de uitrolfase en de juiste toepassing eens de oplossing is uitgerold, mogen niet worden onderschat.

In de onderneming kunnen alle afdelingen (management, human resources, financiën, boekhouding, enz.) met artificiële intelligentie te maken krijgen. Als bedrijfsleider moet u bijgevolg al uw teams mobiliseren (indien van toepassing). Uw medewerkers die met deze taken zijn belast, hebben als eerste opdracht het bepalen van de processen die baat kunnen hebben bij de capaciteit van een krachtige AI-oplossing. Zij moeten ook naar behoren worden opgeleid om de AI-oplossing effectief te kunnen toepassen.

Tegelijkertijd is het ook van essentieel belang om een beroep te doen op externe AI-deskundigen die de software kunnen ontwikkelen en beheren die nodig is om de artificiële intelligentie te doen functioneren, en die u kunnen begeleiden. Denk eraan dat het om complexe computerprogramma's gaat, waarvoor geavanceerde kennis van softwareontwikkeling nodig is. Die AI-deskundige zal de spil zijn voor de verschillende projecten. 

Naast de AI-oplossing zelf liggen doeltreffend(e) gegevensbeheer en -verwerking ook aan de basis van het welslagen van het hele project. Vergeet dus niet om medewerkers voldoende op te leiden in het beheer van databanken en een beroep te doen op de diensten van databankdeskundigen. Zonder al te ver te moeten zoeken, is de deskundigheid waarschijnlijk aanwezig in het team van de AI-begeleider. De gegevens zijn immers cruciaal voor de goede werking van een uitgerolde AI-oplossing, aangezien zij de brandstof ervan vormen.

Klik op de microfoon en stel uw vraag
Chatbot
Bezoek onze FAQ om het antwoord op al uw vragen te ontdekken.
De stemfunctie is niet beschikbaar op uw browser. Gelieve een recentere browser te gebruiken.