Interview van 2Valorise Amel SA (kmo) en PEPITe (AI-dienstverlener)

 

1.    Wie bent u? Wat is uw activiteit?

2Valorise Amel (2VA) is een bedrijf dat 2 warmtekrachtkoppelingseenheden in de buurt van St-Vith exploiteert. Het bedrijf produceert al zo'n 15 jaar elektriciteit en groene warmte uit organisch afval en biomassa aan het einde van de levenscyclus.

PEPITe heeft meer dan 15 jaar ervaring in het gebruik van data-analyse en kunstmatige intelligentie technologieën toegepast op industriële problemen en, in het bijzonder, in de uitvoering van projecten gericht op de verbetering van de prestaties van productie-instrumenten (energie, productiviteit, kwaliteit van de producten, beschikbaarheid van apparatuur, enz.). De oplossingen van PEPITe worden momenteel gebruikt in een groot aantal industrieën, zoals petrochemie, meststoffen, pulp en papier, staal, mijnbouw, enz.


2.    In uw ervaring, wanneer en hoe wordt een Belgische kmo zich bewust van de potentiële bijdrage van artificiële intelligentie technologieën om zijn prestaties te verbeteren?

2VA: Als piloot van een industrieel proces worden vele metingen en parameters opgeslagen in de programmeerbare automaten en vormen zij een belangrijke en onderbenutte bron van informatie. Bovendien zijn veel gegevens met elkaar verbonden, wat de analyse ervan kan bemoeilijken. Om het industriële proces te optimaliseren zijn de menselijke capaciteiten niet toereikend en moet derhalve een beroep worden gedaan op kunstmatige intelligentie om de analysecapaciteit te vergroten en aldus de efficiëntie van het industriële proces te verhogen.

PEPITe: Aan de hand van concrete en eenvoudige voorbeelden kunnen kmo’s zich bewust worden van het belang van AI voor de optimalisering van hun processen. Het visuele aspect van het eindresultaat is belangrijk voor het pedagogische aspect en de objectieve meting van de geboekte winst is essentieel om het economische belang van investeringen in die technologie aan te tonen.


3.    Wat zijn de belangrijkste zakelijke problemen die een kmo wil aanpakken door gebruik te maken van artificiële intelligentie?


2VA: Het vermogen vergroten om productiegegevens te analyseren om het proces te optimaliseren en de algehele efficiëntie te vergroten.

PEPITe: AI zal kmo’s in staat stellen beter te reageren op de verschillende gevaren die zich bij productieactiviteiten kunnen voordoen. Hierdoor kunnen zij sneller anticiperen op prestatiedalingen en deze corrigeren. De toepassing van AI vereist ook een hele bezinning over de voortdurende controle van de prestaties met een automatisering van de verwerking en voorbereiding van gegevens. Die gegevensverwerking gebeurt nog vaak manueel en is dus tijdverlies. De uitvoering van dat soort projecten maakt het ook mogelijk al die manuele taken, die weinig toegevoegde waarde hebben, te elimineren en de tijd die wordt gebruikt om het productieproces te verbeteren, te maximaliseren.


4.    Wat zijn de interne of externe hinderpalen voor een kmo om de AI-sprong te wagen?

2VA: Het gebrek aan tijd om aan de ontwikkeling van een AI-project te wijden en het gebrek aan kennis zijn twee remmen die moeten worden losgehaald alvorens de sprong te wagen. Het is belangrijk om AI te kunnen demystificeren voordat men de sprong waagt, met een klein praktijkgeval of een concreet geval.

PEPITe: AI blijft een zeer onbekende technologie die ofwel onrealistische verwachtingen kan wekken ofwel te snel nutteloos kan worden verklaard. Het aspect opleiding en kennisoverdracht is bij dat soort projecten dan ook van cruciaal belang. Afgezien van het inzicht in wat AI eigenlijk is, zijn de beschikbaarheid en kwaliteit van gegevens vaak obstakels die de ontwikkeling en opschaling van AI complex of onmogelijk maken. Als de gegevens van slechte kwaliteit of ontoereikend zijn, zullen de resultaten van de analyse dat ook zijn. Modellen maken is eenvoudig, maar ze op een nuttige en duurzame manier toepassen door hun levenscyclus doeltreffend te beheren is veel complexer.


5.    Hoe bent u in contact gekomen? Hebt u andere steun gekregen om uw gezamenlijk project uit te voeren?

2VA/PEPITe: De ontmoeting met PEPITe is tot stand gekomen via gemeenschappelijke kennis. Er volgde een voorstelling van de oplossingen van PEPITe en de behoeften van 2VA, maar het is dankzij de projectoproep Tremplin IA van het Agence du Numérique en het Waals Gewest dat een eerste samenwerking tussen 2VA en PEPITe kon plaatsvinden.


6.    Wat zijn de concrete toepassingen die in het kader van dit project zijn ontwikkeld?

2VA/PEPITe: In het kader van het Tremplin IA-project hebben 2VA en PEPITe, in samenwerking met Engie Solutions, twee "Proof of Concept" AI-gebaseerde beslissingsondersteunende tools ontwikkeld om de algemene efficiëntie van het door 2VA beheerde industriële proces te verhogen. In dat project werd de AI-expertise geleverd door PEPITe, terwijl de toegang tot de productiegegevens en de integratie van de resultaten van de AI-tool werden verzorgd door Engie Solutions. Ten slotte heeft 2VA zijn productiegegevens en proceskennis beschikbaar gesteld en profiteert het van de vruchten van het project om de algemene efficiëntie van de productie van elektrische energie te verhogen. De instrumenten bestaan uit visualisatieschermen die de huidige prestaties vergelijken met de historische prestaties, aanbevelingen doen voor toe te passen instelpunten en afwijkingen in diverse belangrijke parameters opsporen. Het doel is te anticiperen op productieproblemen en een mogelijk zeer kostbare ongeplande stopzetting te voorkomen.


7.    Zijn de resultaten al meetbaar? Is er op korte termijn een rendement op de investering?

2VA/PEPITe: Het instrument is sinds maart 2021 in productie en wordt nog steeds verbeterd en geparametriseerd. De eerste resultaten zijn bemoedigend en wijzen op een algemene toename van de efficiëntie, zonder dat extra investeringen (buiten het IA-project) nodig waren of het dagelijkse leven van de productie-operatoren werd verstoord. In september 2021 zal echter een nauwkeuriger evaluatie moeten worden uitgevoerd om de voordelen van de oplossing kwantitatief te kunnen beoordelen in verhouding tot de investeringen en de aan het project bestede tijd.


8.    Welk advies zou u, op basis van uw gezamenlijke ervaring, geven aan kmo’s die aarzelen om de AI-sprong te wagen?

2VA: De tijd die aan de ontwikkeling van het project wordt besteed, alsmede een gedetailleerde kennis van het proces zijn belangrijke succescriteria om te integreren.

PEPITe: Het is van groot belang de inspanningen die nodig zullen zijn om het project op lange termijn levensvatbaar te maken, niet te onderschatten. Dat vereist een goede infrastructuur voor gegevensverzameling, een goed inzicht in de gegevens en het proces, en een sterke betrokkenheid van het kmo om het AI-implementatieproces in handen te nemen. AI is niet het doel op zich, maar een mogelijk middel om de operationele prestaties te verbeteren. De eerste stap bestaat erin ervoor te zorgen dat de gegevensstroom het mogelijk maakt de belangrijkste prestatie-indicatoren voortdurend te berekenen en te visualiseren. Verspil dan geen tijd aan het opnieuw uitvinden van het wiel en begin met AI-tools die weinig softwareontwikkeling vereisen (no-code) en die het kmo in staat stellen autonoom te zijn in die technologie en zo duurzame besparingen te realiseren.

 

 

 

 

Chatbot
Bezoek onze FAQ om het antwoord op al uw vragen te ontdekken.
De stemfunctie is niet beschikbaar op uw browser. Gelieve een recentere browser te gebruiken.