Interview van Acco Group (kmo), Boltzmann (AI dienstverlener) en Silverfin (SaaS software provider)

Sven Cornelis_Celie Tilkin_An Maes

 

1.    Wie bent u? Wat is uw activiteit?

Sven Cornelis (SC), van Acco Group, een accountancy kantoor.

Celie Tilkin (CT), van Boltzmann, een AI & Machine Learning consulting en software ontwikkeling bedrijf. Ons product is Ludwig Assistant.

An Maes (AM), van Silverfin, een SAAS (Software as a Service) software provider.

2.    In uw ervaring, wanneer en hoe wordt een Belgische kmo zich bewust van de potentiële bijdrage van artificiële intelligentie technologieën om zijn prestaties te verbeteren?

SC: Door de behoefte om repetitieve dagelijkse taken te automatiseren en kennis over te dragen van senior naar junior profielen.


3.    Wat zijn de belangrijkste zakelijke problemen die een kmo wil aanpakken door gebruik te maken van artificiële intelligentie?

SC: War on talent, sneller en accurater te werk kunnen gaan.


4.    Wat zijn de interne of externe hinderpalen voor een kmo om de sprong te wagen?

SC: Het onbekende is onbemind. Je moet ook leren om controle los te laten.
CT: Budget om nóg een nieuwe software bij aan te schaffen.
AM: Vertrouwen in wat de technologie kan doen en beperkt aanbod van leveranciers.


5.    Hoe bent u in contact gekomen? Hebt u andere steun gekregen om uw gezamenlijk project uit te voeren?

SC: We hebben elkaar leren kennen op een beurs.


6.    Wat zijn de concrete toepassingen die in het kader van dit project zijn ontwikkeld?

CT: Ludwig Nazicht, Ludwig Overzicht (in bèta testing), Ludwig Forecast (in ontwikkeling). Ludwig Nazicht voert automatische controles uit op de data van de boekhouding (in Silverfin), zoals een senior die zou doen. Ludwig Overzicht geeft een totaalbeeld van alle dossiers van het kantoor met een overzicht van die uitgevoerde controles en beschikbare administratieve data.


7.    Zijn de resultaten al meetbaar? Is er op korte termijn een rendement op de investering?

SC: Het zal 1 à 2 jaar duren voor we echt kunnen meten wie van de junior profielen er een dossier kan behandelen zonder de hulp van een senior profiel, maar met hulp van Ludwig Assistant.
CT: Het algemene gebruik van Ludwig Assistant neemt toe en er komt ook al meer gebruik van de junior profielen.


8.    Welk advies zou u, op basis van uw gezamenlijke ervaring, geven aan kmo’s die aarzelen om de AI-sprong te wagen?

SC: Maak uw project niet groter dan nodig is en vooral: DOEN. Wacht niet tot een product volledig af is, want dat zal het nooit zijn. Verwacht altijd een leercurve, ongeacht vanaf wanneer u instapt. Beter vanaf het begin mee instappen en er gewoon aan worden, zodat u veel meer vruchten kunt plukken eens het product op punt staat.
CT: Als u mee bent vanaf het begin van de ontwikkeling, heeft u ook een kans om deels mee te bepalen welke richting het uitgaat, en hier actief aan mee te bouwen.
AM: Informeer medewerkers goed in het begin. Technologie en nieuwe digitale toepassingen kunnen ook meer jongeren aantrekken.

 

 

Chatbot
Bezoek onze FAQ om het antwoord op al uw vragen te ontdekken.
De stemfunctie is niet beschikbaar op uw browser. Gelieve een recentere browser te gebruiken.