Interview van Amarris.be (KMO), Sagacify (AI-dienstverlener) et Skwarel SA (SaaS software provider)

 

1.    Wie bent u? Wat is uw activiteit?

Skwarel SA: Philippe Denis, oprichter van Skwarel SA.

Sagacify: Pauline Deboot, Business Manager bij Sagacify.

Amarris.be: Patrice Schellekens, oprichter van Amarris.be, ITAA Accountant.

 

2.    In uw ervaring, wanneer en hoe wordt een Belgische kmo zich bewust van de potentiële bijdrage van artificiële intelligentie technologieën om zijn prestaties te verbeteren?

Skwarel SA : Wij werden ons hiervan bewust door de repetitieve manuele taken die door de accountants werden uitgevoerd. Of het nu gaat om het handmatig coderen van facturen of het verwerken van hun e-mails.

Sagacify : Artificiële intelligentie is nu een bekende technologie, maar het is niet altijd gemakkelijk om de toepassingen, en dus de voordelen, ervan voor uw eigen kmo te identificeren. Dat kan gemakkelijker worden gedaan na het bijwonen van een informatiesessie over het onderwerp, of door te worden begeleid door AI-deskundigen die de bedrijfsprocessen analyseren en op de verschillende mogelijkheden wijzen. Vanuit dat oogpunt is het duidelijk dat een demystificatiecampagne over dat onderwerp zinvol is.

Amarris.be : De klassieke oplossingen van software gebaseerd op oude technologieën beantwoordden niet aan onze verwachtingen in het kader van de evolutie van de digitale boekhouder. Ik zag al snel de limieten van die technologieën. Onze productiviteit nam niet toe of nam zelfs af.

 

3.    Wat zijn de belangrijkste zakelijke problemen die een kmo wil aanpakken door gebruik te maken van artificiële intelligentie?

Skwarel SA : Er zijn verschillende elementen die ons hebben gemotiveerd om bepaalde taken te automatiseren: 

  • verbeteren van het werkcomfort van de accountants;
  • toelaten om minder tijd te besteden aan taken met een lage toegevoegde waarde;
  • competitief blijven.

Sagacify : Het gaat er vooral om een grotere operationele efficiëntie te bereiken en de waarde van werknemers te verhogen door hen taken met een hogere toegevoegde waarde toe te wijzen. AI draagt ook bij tot het behoud van interne kennis, wat essentieel is in elk bedrijf.

Amarris.be : De noodzaak om kmo’s te ondersteunen, de door de wetgever opgelegde administratieve lasten en ons Instituut voor deontologie leiden ertoe dat wij steeds meer tijd besteden aan nieuwe taken. De legitieme eis van onze cliënten is dat zij regelmatiger inzicht krijgen in hun cijfers. Wij moesten ons afvragen hoe wij efficiënter kunnen werken en welke technologie ons tijd kan besparen, zodat wij meer tijd aan onze cliënten kunnen besteden.

 

4.    Wat zijn de interne of externe hinderpalen voor een kmo om de AI-sprong te wagen?

Skwarel SA : Het belangrijkste obstakel is het vertrouwen in een AI-algoritme. Voor een boekhouder lijkt het een zwarte doos waar hij geen controle over heeft. Zeer dikwijls verwachten accountants een perfect resultaat (100%) te bereiken bij de automatisering van de codering van facturen. Daarom moeten zij ervan worden overtuigd dat de machine een hulpmiddel blijft om hen efficiënter te maken en niet een instrument om hen te vervangen.

Sagacify : De terughoudendheid van sommige werknemers om te veranderen kan soms een probleem zijn. Het is inderdaad belangrijk dat AI-oplossingen gemakkelijk in de processen van bedrijven kunnen worden geïntegreerd. Bij Sagacify zorgen we ervoor dat onze oplossingen en de informatie die onze oplossingen aan het licht brengen gemakkelijk bruikbaar zijn voor de eindgebruiker.

Amarris.be : Artificiële intelligentie is een beetje het monster van Loch Ness, we praten er veel over en we zien het nooit. Ons ongeduld leidt ertoe dat wij snel resultaten willen hebben, maar wij moeten het geduld opbrengen om het algoritme van de artificiële intelligentie te trainen.

 

5.    Hoe bent u in contact gekomen? Hebt u andere steun gekregen om uw gezamenlijk project uit te voeren?

Skwarel SA : Als bedrijf dat een SaaS-platform voor accountants ontwikkelt, heb ik geen subsidies ontvangen. Innoviris (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) heeft onze aanvraag afgewezen omdat die niet voldeed aan hun subsidiecriteria. Dat vormde geen belemmering voor ons onderzoek en wij daagden verschillende dataminingbedrijven uit voor factuurherkenning. Sagacify heeft ons duidelijk overtuigd van de kwaliteit van hun diensten.

Amarris.be : De samenwerking tussen Amarris en Skwarel is zo sterk dat ik in hun visie geloofde. Ik heb geen extern advies ingeroepen.

 

6.    Wat zijn de concrete toepassingen die in het kader van dit project zijn ontwikkeld?

Skwarel SA : Skwarel is momenteel een web- en mobiel platform dat de samenwerking en communicatie tussen accountantskantoren en hun klanten (kmo’s/zelfstandigen) verbetert. Dankzij artificiële intelligentie stellen wij accountants in staat hun facturen niet langer met de hand te coderen. Wij automatiseren dat proces volledig.

Sagacify : Inderdaad, zodra de facturen in het systeem zijn ingevoerd, detecteert de AI automatisch de belangrijke velden (factuurnummer, naam van de leverancier, BTW nummer van de leverancier, enz.) en hun bijhorende waarde. De informatie wordt vervolgens automatisch gecodeerd in het platform.

Amarris.be : RAS.

 

7.    Zijn de resultaten al meetbaar? Is er op korte termijn een rendement op de investering?

Skwarel SA : De oplossing wordt reeds door duizenden kmo’s gebruikt. Waar het een boekhouder vroeger 2 minuten kostte om een factuur te coderen, is dat nu nog maar 5-10 seconden.

Amarris : De resultaten zijn er al, maar we zien dat de evolutie van Skwarel ons comfort en winstgevendheid brengt bij de automatisering van onze dossiers. Maar ik ben er zeker van dat we nog verder zullen gaan. Artificiële intelligentie is een leerling die elke dag leert via onze coderingsgewoonten. Het is een beetje onze stagiair, en we hopen dat hij snel de meester zal overtreffen.

 

8.    Welk advies zou u, op basis van uw gezamenlijke ervaring, geven aan kmo’s die aarzelen om de AI-sprong te wagen?

Skwarel SA : Het eerste wat we moeten doen is het probleem dat we willen oplossen duidelijk identificeren. Te vaak verwachten bedrijven dat AI alle problemen oplost. Het is ook nodig om de gegevens te identificeren die het bedrijf heeft om het AI-model te trainen. Die kwaliteit is bepalend voor de kosten van het gehele project. Zonder dat, zal de AI niets kunnen doen. Het is dan ook van essentieel belang de interne procedures aan te passen om die gegevens op systematische wijze op te schonen.

Sagacify : Aangezien de problemen die AI kan oplossen en de toepassingsgevallen van AI divers zijn, zou ik hen willen adviseren niet langer te wachten om contact op te nemen met een AI-deskundige. Hij zal u in staat stellen de mogelijkheden in uw bedrijf te identificeren, u te adviseren over de oplossingen die prioritair moeten worden geïmplementeerd en u bewust maken van de verschillende zakelijke voordelen die u kunt behalen door die technologie te integreren.

Amarris.be : Ga niet uit van vooroordelen, we vertrouwen te vaak op het verleden om de toekomst op te bouwen. Dat is zinloos. Ai dwingt ons ons paradigma te veranderen en ons af te vragen hoe accountants morgen zullen werken met een nieuw, efficiënter instrument. Welke nieuwe diensten zullen wij morgen aan onze klanten kunnen aanbieden, welk arbeidscomfort en welke efficiëntie zullen wij onze werknemers kunnen bieden? Wees niet bang en heb vertrouwen in de toekomst van onze tools.

 

Meer weten
 

Chatbot
Bezoek onze FAQ om het antwoord op al uw vragen te ontdekken.
De stemfunctie is niet beschikbaar op uw browser. Gelieve een recentere browser te gebruiken.