Interview van Drever International (kmo) en Micropole (AI dienstverlener)

Yves Colinet

 

1.    Wie bent u? Wat is uw activiteit

Drever: Drever International is een engineering- en ontwerpbedrijf gespecialiseerd in het ontwerp, de fabricage en de inbedrijfstelling van gloeiovens voor staal.

Micropole: Micropole is een advies- en dienstenbedrijf actief in de volledige keten van bedrijfsgegevens en digitale bedrijfsontwikkeling.

 

Logo Drever2.    In uw ervaring, wanneer en hoe wordt een Belgische kmo zich bewust van de potentiële bijdrage van artificiële intelligentie technologieën om zijn prestaties te verbeteren?

Drever: Het team belast  met de controle van de ovens beheert al meer dan twintig jaar de gegevensstromen via de controletoepassingen van zijn apparatuur. De demonstratie van de reële bijdrage van AI gebeurt aan de hand van concrete gevallen, om het potentieel dat achter de gegevens en de exploitatie ervan schuilgaat, aan het licht te brengen en/of te bevestigen.

Micropole: Bij Micropole worden wij steeds vaker geraadpleegd door lokale bedrijven en kmo's die gebruik willen maken van de gegevens die door hun digitale bedrijfsprocessen worden gegenereerd. Zij ontdekken de mogelijkheden door deel te nemen aan informatiegroepen, evenementen, nieuwslezingen of door jong talent aan te werven.


3.    Wat zijn de belangrijkste zakelijke problemen die een kmo wil aanpakken door gebruik te maken van artificiële intelligentie?

Drever: De uitdaging van Drever is om voorop te blijven lopen en kant-en-klare, modulaire en krachtige apparatuur aan te bieden. AI is een aanvulling op de levering van apparatuur, een hefboom.

Micropole: De belangrijkste zakelijke uitdagingen betreffen:

  • de diepgaande en geautomatiseerde kennis van hun klanten/markten/concurrenten;
  • de optimalisatie van hun processen (productie, kwaliteit, financiën).
     

4.    Wat zijn de interne of externe hinderpalen voor een kmo om de AI-sprong te wagen?

Drever: Intern is AI een nieuwe manier om dingen te doen, een extra manier naast het bestaande. Het heeft een bijdrage, maar je moet erin investeren. Extern bestaat de toepassing van AI uit het manipuleren van gegevens van eindgebruikers, en is die afhankelijk van hun aanvaarding van de aanpak.

Micropole: Dit is een veranderingsproces dat vrij zwaar is om te dragen. Het gaat om :

  • technische en functionele vaardigheden;
  • aanpassing van de organisatie om een betere dynamiek tussen de bedrijfswereld en de technische deskundigen tot stand te brengen;
  • opzetten en financieren (budget) van de activering en het dagelijkse beheer van het dataplatform van de onderneming.


5.    Hoe bent u in contact gekomen? Heeft u andere steun gekregen om uw gezamenlijk project uit te voeren?

Drever: In eerste instantie heeft Drever AI intern benaderd. In een tweede fase heeft Agoria, in samenwerking met het Agence du Numérique, gestructureerde projecten voorgesteld om AI te benaderen in de vorm van Proof of Concept. Het “Tremplin AI- project” in het bijzonder. In dat verband werd de bijdrage van een digitale partner, Micropole, in het leven geroepen.
Micropole: Wij zijn met elkaar in contact gekomen dankzij het AI-programma “Start IA” en “Tremplin IA” van Digital Wallonia.


6.    Wat zijn de concrete toepassingen die in het kader van dit project zijn ontwikkeld?

Drever: De Proof of Concept werd uitgevoerd op de productiegegevens van een eindklant. Intern heeft die cliënt een breder ontwikkelingskader opgezet. Drever zal voorstellen het in dat kader te integreren.
Micropole: wij hebben een prototype gemaakt van een toepassing die de bepalende parameters voor de eindkwaliteit van de producten belicht en zo de deur opent naar een optimalisering van de verwerking.


7.    Zijn de resultaten al meetbaar? Is er op korte termijn een rendement op de investering?

Drever: De Proof of Concept-demonstratie die in het kader van het “Tremplin IA-project” is opgezet, heeft de belangstelling bevestigd van eindklanten die AI in een soortgelijk kader benaderen, en bevestigt de deugdelijkheid van de aanpak.
Micropole: Vanuit ons oogpunt zou het bereikte resultaat de lancering van nieuwe diensten mogelijk maken voor de klanten van Drever, die zich hoger in de waardeketen op hun markt zouden kunnen herpositioneren.


8.    Welk advies zou u, op basis van uw gezamenlijke ervaring, geven aan kmo’s die aarzelen om de AI-sprong te wagen?

Drever: Kmo-experts in contact brengen met AI, hetzij intern, wat misschien niet de gemakkelijkste weg is, hetzij via een externe digitale partner.
Micropole: Wij moedigen alle kmo's die bedrijfsprocessen en -toepassingen hebben waarbij gegevens worden gegenereerd, aan om die te testen met externe gegevensbronnen en zo het potentieel voor hun bedrijf en de evolutie van hun product-/dienstaanbod te beoordelen. Zolang ondernemingen geen concrete initiatieven ontplooien, zullen zij niet in staat zijn het specifieke potentieel voor hun bedrijf te beoordelen. De Waalse programma's zijn daarvoor ideaal gestructureerd.

Meer weten

Ontdek ook de gezamenlijke videogetuigenis van Drever en Micropole in het kader van het AI-programma “Tremplin IA” van Digital Wallonia (alleen beschikbaar in het Frans):

 

Chatbot
Bezoek onze FAQ om het antwoord op al uw vragen te ontdekken.
De stemfunctie is niet beschikbaar op uw browser. Gelieve een recentere browser te gebruiken.