Interview van Fernand Georges (kmo) en B12 Consulting (AI-dienstverlener)

 

1. Wie bent u? Wat is uw activiteit?

B12: Ik ben Guillaume, ik werk als "Data Scientist" bij B12 Consulting. Mijn werk bestaat uit het analyseren van de gegevens van onze klanten om waarde toe te voegen door verschillende vragen te beantwoorden, voorspellingen te doen of acties aan te bevelen. 

Fernand GEORGES: Ik ben Eric, algemeen directeur van de Fernand GEORGES ijzerwarenwinkel. Mijn taak is tweeledig: ik zorg er dagelijks voor dat het lopende project van mijn bedrijf goed wordt uitgevoerd; ik zorg ervoor dat ons team naar toekomstige projecten wordt geleid om de continuïteit en de welvaart van ons bedrijf te waarborgen.
 

2. In uw ervaring, wanneer en hoe wordt een Belgische kmo zich bewust van de potentiële bijdrage van artificiële intelligentie technologieën om zijn prestaties te verbeteren?

B12: Er heerst een gevestigde overtuiging dat gegevensanalyse alleen is weggelegd voor grote bedrijven met bergen gegevens en dus niet iets is dat toegankelijk is voor kleinere bedrijven. Dat cliché is moeilijk vol te houden en kan sommige bedrijven ervan weerhouden zich bewust te worden van de toegevoegde waarde die artificiële intelligentie (AI) voor de ontwikkeling van hun bedrijf kan hebben. Het doorbreken van dat stereotype is een van de stokpaardjes van B12 Consulting geworden, omdat we weten dat AI-technologieën, mits met kennis van zaken geselecteerd en ontwikkeld, een echte aanwinst kunnen zijn voor spelers van elke omvang, publiek of privaat. 

Fernand GEORGES: Wij leven in uitzonderlijke tijden door de snelheid van de technologische veranderingen die ons leven en dat van de ondernemingen beïnvloeden. Voor een kmo als Fernand GEORGES, die klein is en niet van nature aan de spits van de technologie staat, vormen die verwachte revoluties een bedreiging. Iedere ondernemer kent verschillende voorbeelden van een bloeiende onderneming die in een decennium werd weggevaagd door de gevolgen van een nieuwe technologie die de raison d'être van hun ondernemersproject ondermijnde (Kodak, Nokia, enz.). Het was die angst die mij er voor het eerst toe aanzette om mij te verdiepen in opkomende technologieën en de gevolgen die zij zouden kunnen hebben voor de betekenis van onze activiteiten als distributeurs. Ik leer voortdurend bij via een netwerk van nieuwsgierige ondernemers (het APM). Het was tijdens door het APM georganiseerde conferenties over AI dat ik begreep wat het is, wat mogelijk is en vooral wat onmogelijk is, zodat ik mijn bedrijf kon sturen in de richting van projecten waarmee wij ons konden onderscheiden van de grote mogendheden die toegang hebben tot AI. Als je er eenmaal in geïnteresseerd bent, veranderen de vooruitzichten. Angst maakt plaats voor nieuwsgierigheid en de ondernemingsgeest neemt het over door ook de kansen te zien die AI-technologieën bieden.
 

3. Wat zijn de belangrijkste zakelijke problemen die een kmo wil aanpakken door gebruik te maken van artificiële intelligentie?

B12: Het actieterrein kan zeer breed zijn! In feite kunnen we, zodra er gegevens zijn, "artificiële intelligentie" gebruiken om waarde te genereren. De projecten die wij hebben uitgevoerd en nog steeds uitvoeren, zijn gericht op zeer uiteenlopende toepassingen, zoals de verbetering van een productieproces (bijvoorbeeld de opsporing van defecten aan een assemblagelijn), de analyse van complexe gegevens (teksten, video's of zelfs 3D-beelden) of de ontwikkeling van aanbevelingsinstrumenten, zoals het geval is voor de ijzerwarenwinkel Fernand GEORGES.

Fernand GEORGES: Ik weet er nog niets van! Dat project is juist een kans voor ons om beter te begrijpen hoe AI wordt gebouwd en gebruikt. Het is een technologie horloge. Het resultaat van dat project kan een nieuwe marktkans zijn, door de ontwikkeling van een innoverende dienst en de beschikbaarheid daarvan dankzij de magie van het WEB in regio's waar wij niet fysiek aanwezig zijn. Maar ik word me er geleidelijk van bewust dat AI ons ook kan helpen onze productiviteit voor repetitieve taken in ons bedrijf te verbeteren. Overal waar gegevens op grote schaal beschikbaar zijn, is de grond voor AI vruchtbaar.
 

4. Wat zijn de interne of externe hinderpalen voor een kmo om de AI-sprong te wagen?

B12: Zoals eerder uitgelegd, kunnen kmo-managers in een wereld waarin we dagelijks over "Big Data" horen (vooral in verband met het gebruik ervan door GAFAM), denken dat AI-toepassingen niet relevant voor hen zijn of niet voor hen bedoeld zijn. Een andere blokkerende factor zou de soms aanzienlijke financiële investering kunnen zijn die de ontwikkeling van een dergelijk project, vaak van innovatieve aard, kan vertegenwoordigen. Het is thans echter mogelijk om binnen een beperkt kader "business cases" te definiëren, die slechts redelijke investeringen vergen en niettemin van grote waarde zijn voor het begunstigde bedrijf.

Fernand GEORGES: Ik denk dat het eerste obstakel het gebrek aan kennis is over wat AI is en hoe het wordt gebouwd. Als men dat eenmaal begrijpt, liggen de mogelijkheden en kansen voor de hand. De overtuiging dat er enorme middelen nodig zijn om een AI-project op te starten, zou een andere belemmering kunnen zijn. En ten derde, weten met wie je moet praten over de haalbaarheid van het project.
 

5. Hoe bent u in contact gekomen? Hebt u andere steun gekregen om uw gezamenlijk project uit te voeren?

B12: De samenwerking met Fernand GEORGES is mogelijk gemaakt dankzij het initiatief Tremplin IA van het Waalse Gewest. Dat initiatief helpt Waalse kmo's die dat wensen, prototypes te ontwikkelen van nieuwe AI-oplossingen die hun prestaties moeten verbeteren.

Fernand GEORGES: Ik geloof niet in toeval... en toch. Na haar afstuderen aan Louvain-La-Neuve in juli 2020, werd mijn jongste dochter aangenomen bij B12 voor haar eerste baan. Nieuwsgierig geworden naar AI, probeerde ik via haar te begrijpen welke budgetten gemoeid waren met de projecten waarover zij hoorde en besefte dat de ervaring toegankelijk was voor een kmo van onze omvang. Toen, tijdens de eerste contacten met B12, werd het bestaan van Tremplin IA ter sprake gebracht en dat brak de laatste remmen op het project van een eerste ervaring.
 

6. Wat zijn de concrete toepassingen die in het kader van dit project zijn ontwikkeld?

B12: Het doel van dat project is een toepassing te ontwikkelen die op basis van een eenvoudige foto het juiste vervangende slot (model, maat, enz.) kan aanbevelen aan personen die op zoek zijn naar dit soort producten. Dat zou een één-kliks oplossing bieden voor een probleem dat voor de gemiddelde persoon al snel zeer technisch kan blijken te zijn.

Fernand GEORGES: Inderdaad, Guillaume heeft gelijk. Ik zou hieraan willen toevoegen dat dat een dienst is die wij momenteel aan elk van onze loketten (Gosselies, Alleur en Waver) verlenen. Maar het verzorgingsgebied van onze verkooppunten is niet groter dan 20 km. Als de toepassing die wij willen creëren goed werkt, kunnen wij de geografische grenzen van onze diensten nog veel verder verleggen. Door foto's te verzamelen van de eisen waaraan ons huidige gamma sloten niet voldoet, konden wij ons aanbod ook snel aanpassen, niet alleen voor de lokale markt maar ook, waarom niet, voor een internationale markt.
 

7. Zijn de resultaten al meetbaar? Is er op korte termijn een rendement op de investering?

B12: Wij hebben al een werkend prototype ontwikkeld dankzij het Tremplin IA-initiatief. Hiermee is de technische haalbaarheid van het project aangetoond. Vandaag helpen wij Fernand GEORGES bij de integratie van die technologie in zijn verkoopkanalen om het rendement van de investering op korte termijn te maximaliseren.

Fernand GEORGES: Ik heb geen hoge verwachtingen van dat project. Het succes ervan hangt af van de kwaliteit van het instrument dat wij ontwikkelen, en vervolgens van ons vermogen om het bekend te maken. Massamarketing is onze zaak niet. We zullen nog veel moeten leren en durven. Maar wie weet? Anderzijds is dit project hoogstwaarschijnlijk de eerste steen van het gebruik van AI in ons bedrijf. Ik ben er zeker van dat de mogelijkheden enorm zijn en dat hoe meer we er gebruik van maken, hoe meer toepassingen we zullen vinden voor AI.
 

8. Welk advies zou u, op basis van uw gezamenlijke ervaring, geven aan kmo’s die aarzelen om de AI-sprong te wagen?

B12: Wij geloven dat elk bedrijf, ongeacht de grootte, potentiële kansen heeft om AI-technologieën in hun bedrijf te integreren. Maar om zich bewust te worden van deze mogelijkheden, is het nodig te worden begeleid door ervaren partners in een proces van ontdekking en ideevorming dat vaak een mengeling is van technische, commerciële, menselijke en soms ethische aspecten. Zodra dat bewustzijn is bereikt, zal het voor de ondernemer des te gemakkelijker zijn om zeer concrete gevallen te definiëren waarin kunstmatige intelligentie oplossingen kan bieden en om na te denken over de beste manier om die te ontwikkelen en te implementeren.

Fernand GEORGES: Wees nieuwsgierig, laat je informeren, durf. En geloof niet dat AI alleen is weggelegd voor de groten of de slimsten. Als u over gegevens beschikt (elk bedrijf dat enigszins geautomatiseerd is, beheert gegevens), of als u ze kunt verzamelen, is AI voor u toegankelijk en kan hij nuttig voor u zijn.
 

Chatbot
Bezoek onze FAQ om het antwoord op al uw vragen te ontdekken.
De stemfunctie is niet beschikbaar op uw browser. Gelieve een recentere browser te gebruiken.