Interview van Lambda-X (kmo) en B12 Consulting (AI-dienstverlener)

 

1. Wie bent u? Wat is uw activiteit?

B12: Ik ben Laetitia, ik werk als Data Scientist bij B12 Consulting. B12 is een IT-consultant die zijn klanten ondersteunt bij de digitalisering van hun processen. 

Die steun verloopt in het algemeen in twee fasen. Eerst analyseren we de situatie van het bedrijf, zijn problemen en kansen, en onderzoeken we de AI-oplossingen die die zouden kunnen aanpakken. Op basis van de resultaten ontwikkelen we vervolgens de applicatie (web of mobiel) of het AI-algoritme dat aan de vastgestelde behoefte voldoet.

B12 Consulting_Logo

Lambda-X: Ik ben Philippe. Ik ben de technisch directeur voor onderzoeksactiviteiten bij Lambda-X. Lambda-X is een kmo met als kernactiviteit optische engineering. 

Onze activiteit is verdeeld in drie gebieden. 

  • Wij ontwikkelen complete oplossingen van ontwerp tot realisatie en validatie op basis van de door de klant vastgestelde specificaties op uiteenlopende gebieden als de ruimtevaart, de industrie en de biomedische sector. 
  • Wij brengen een reeks instrumenten op de markt voor de optische kwaliteitscontrole van contactlenzen of intra-oculaire lenzen. In dat segment zijn wij een leidende wereldspeler geworden. 
  • Wij vervaardigen optische instrumenten voor derden op basis van hun specificaties.
Lambda-X_Logo

 

2. In uw ervaring, wanneer en hoe wordt een Belgische kmo zich bewust van de potentiële bijdrage van artificiële intelligentie technologieën om zijn prestaties te verbeteren?

B12: Momenteel is AI een zeer modieuze en gemediatiseerde technologie. Een kmo kan AI ontdekken door testimonials of voorbeelden te lezen van projecten van bedrijven die de stap al hebben gezet. Veel deskundigen delen hun ervaring ook op conferenties of workshops. Zo kunnen kmo’s die nieuwsgierig zijn of staan te popelen om nieuwe technologieën te ontdekken, de mogelijkheden en de toegevoegde waarde van AI voor hun bedrijf inzien.

Lambda-X: AI is een technologie die tegenwoordig veel aandacht krijgt in de media en die nieuwe ontwikkelingsperspectieven biedt. De voorbeelden van de tenuitvoerlegging hebben ons overtuigd van de mogelijkheden ervan voor onze activiteiten. 

 

3.    Wat zijn de belangrijkste zakelijke problemen die een kmo wil aanpakken door gebruik te maken van artificiële intelligentie?

B12: AI heeft alleen zin als het een bedrijf in staat stelt te reageren op een concrete uitdaging. Dat zal verschillen van bedrijf tot bedrijf, maar voorbeelden zijn: 

  • Automatisering van bepaalde processen (zoals gegevenscodering of automatische opsporing van fouten of gebreken), waardoor de productiviteit kan worden verhoogd en het aantal fouten kan worden verminderd.
  • De mogelijkheid om zijn klanten een betere dienst en/of een beter product aan te bieden (door hun meer autonomie te bieden of door hun besluitvorming te vergemakkelijken).
  • De vermindering van bepaalde kosten (b.v. reparatiekosten door te anticiperen op het uitvallen of de degradatie van machines).

Lambda-X: Lambda-X ontwikkelt optische oplossingen die beelden leveren. De analyse van de inhoud van de beelden biedt veelbelovende nieuwe perspectieven voor ontwikkeling. De toegevoegde waarde voor de klant ligt immers niet alleen in de apparatuur, maar ook in de informatie die daaruit kan worden gehaald. Bijvoorbeeld de opsporing van een voorwerp of de aanwezigheid van een defect in het geïnspecteerde voorwerp, de kwaliteitscontrole van een productielijn. AI biedt krachtige oplossingen voor de analyse van gegevens die afkomstig zijn van de optische instrumenten die Lambda-X vandaag ontwikkelt.
 

4.    Wat zijn de interne of externe hinderpalen voor een kmo om de AI-sprong te wagen?

B12: Een van de eerste interne hinderpalen is verkeerde informatie. Het is niet ongewoon vooringenomen ideeën te horen over AI en het veronderstelde vermogen ervan om menselijke intelligentie te vervangen. Een kort gesprek met een deskundige kan eventuele bezorgdheid hierover snel wegnemen door vast te stellen dat AI een instrument is dat in de eerste plaats bedoeld is om mensen te ontlasten van bepaalde vervelende taken.

Een ander obstakel is de tijd die nodig is voor onderzoek en bestudering van bestaande technologieën die aan het probleem zijn aangepast. De daaraan verbonden kosten kunnen ook de kmo’s afschrikken. Begeleiding door deskundigen op dit gebied kan een idee geven van de investering die nodig is voor het project alvorens het te lanceren. Er zijn ook subsidies om AI-projecten voor de kmo’s financieel te ondersteunen.

Lambda-X: We kunnen er drie noemen:

  • de ontwikkeling van een succesvolle op AI gebaseerde oplossing vergt tijd.
  • bovendien is er altijd onzekerheid over de werkelijke prestaties.
  • tenslotte houdt de invoering ervan in een bestaand product een risico in, dat moet worden beheerst. 

Daarom is de financiële steun van het Waals Gewest in dit geval een echte toegevoegde waarde.
 

5.    Hoe bent u in contact gekomen? Hebt u andere steun gekregen om uw gezamenlijk project uit te voeren?

B12: We ontmoetten elkaar via een wederzijdse kennismaking. Het project werd geselecteerd als "Tremplin IA". Deze subsidie wordt elk jaar door Digital Wallonia aan verschillende Waalse kmo's toegekend om hen aan te moedigen en te helpen AI-technologieën te implementeren.  

Lambda-X: We hebben elkaar ontmoet op een evenement georganiseerd door Digital Wallonia. We kenden elkaar van onze studies, hadden al samengewerkt en deelden dezelfde werkmethode, dus de keuze lag voor de hand. 


6.    Wat zijn de concrete toepassingen die in het kader van dit project zijn ontwikkeld?

B12: Lambda-X ontwikkelt intraoculaire lenzen: dat zijn lenzen die niet op het oog maar erin worden geplaatst, met een chirurgische ingreep. Dat maakt het mogelijk de kristallijne lens te compenseren in geval van cataract of een gezichtsstoornis. Die lenzen hebben uitlijningsmarkeringen om de chirurg in staat te stellen de lens tijdens de operatie correct te richten.

Het doel van de studie was de automatische controle van de uitlijning van de lensmarkers en de opsporing van mogelijke defecten in de lenzen. Oorspronkelijk waren al die stappen manueel en vertegenwoordigden zij een aanzienlijk tijdverlies voor de professionals in de sector. 

Op technisch vlak hebben wij een Deep Learning-algoritme ontwikkeld dat in staat is markertypes te detecteren en te classificeren.

Lambda-X: Wij hebben een methode ontwikkeld voor het opsporen van de merktekens die in intraoculaire lenzen zijn gegraveerd en die door chirurgen worden gebruikt om de lens correct in het oog van de patiënt te plaatsen. Bovendien zijn wij begonnen met een analyse van cosmetische defecten in intraoculaire lenzen.


7.    Zijn de resultaten al meetbaar? Is er op korte termijn een rendement op de investering?

B12: Momenteel is de oplossing nog in ontwikkeling. Wat de resultaten betreft, hebben wij de betrouwbaarheid van de opsporing en herkenning van markers met voldoende nauwkeurigheid kunnen inschatten. Wat de opsporing van gebreken betreft, heeft de studie aangetoond dat de doelstelling haalbaar is, maar met een grotere hoeveelheid gegevens en een andere technische aanpak. 

Lambda-X: De methode heeft haar potentieel bewezen. De integratie ervan in een commercieel product wordt nog bestudeerd.


8.    Welk advies zou u, op basis van uw gezamenlijke ervaring, geven aan kmo’s die aarzelen om de AI-sprong te wagen?

B12: Ongeacht uw sector of de grootte van uw bedrijf, aarzel niet om met AI-experts te praten! Zij zullen u helpen de strategische punten te identificeren en enkele van de manieren om die technologieën in uw bedrijf te integreren. Door een haalbaarheidsstudie uit te voeren voordat u aan een project begint, krijgt u ook een idee van de mogelijkheden en beperkingen van een algoritme voor een bepaald probleem.

Lambda-X: Aarzel niet om met AI-deskundigen te praten en hen te vertellen met welke problemen u te kampen hebt. Hun ervaring is interessant voor het identificeren van de meest veelbelovende toepassingen voor AI. Zo nodig moet u een haalbaarheidsstudie uitvoeren, want de uitvoering is niet zo eenvoudig als het op het eerste gezicht lijkt.

 

Meer weten

 

Ontdek ook de videogetuigenis van Lambda-X in het kader van het AI-programma “Tremplin IA” van Digital Wallonia (alleen beschikbaar in het Frans):

Chatbot
Bezoek onze FAQ om het antwoord op al uw vragen te ontdekken.
De stemfunctie is niet beschikbaar op uw browser. Gelieve een recentere browser te gebruiken.