Interview van NextGenics (kmo) en Forcit Benelux AI-dienstverlener)

NextGenics

 

1.    Wie bent u? Wat is uw activiteit?

NextGenics (kmo): ik ben een kmo uit de zorgsector die slimme mondmaskers ontwikkelt.
Forcit Benelux (AI-Begeleidende dienstverlener): ik ben een krachtige, vooruitdenkende tribe die het leven van innovatiemanagers en innovatieteams eenvoudiger maakt.


2.    In uw ervaring, wanneer en hoe wordt een Belgische kmo zich bewust van de potentiële bijdrage van artificiële intelligentie technologieën om haar prestaties te verbeteren?

Door het aantonen van de impact, bij de juiste beslissingsnemers in de organisatie zoals de raad van bestuur. Het best aan de hand van simpele, kleine impactvolle realisaties de raad van bestuur, de beslissingsnemers, overtuigen om te durven experimenteren en investeren in deze nieuwe AI technologieën met steeds een lange-termijn visie voor ogen. Want deze technologieën en vooruitgang vereisen geduld van de organisatie alvorens de investeringen voelbaar zijn.


3.    Wat zijn de belangrijkste zakelijke problemen die een kmo wil aanpakken door gebruik te maken van artificiële intelligentie?

Vaak denkt men aan procesverbeteringen in logistiek of productie door middel van AI. Terwijl wij ervan overtuigd zijn dat AI net enorm veel potentieel heeft om betere gefundeerde beslissingen te nemen op basis van AI-gestuurde analyse, monitoring en voorspellingen. Bijvoorbeeld op vlak van HR, Finance, ... maar ook even goed board beslissingen of de opvolging van de ziektestatus van patiënten door een arts.


4.    Wat zijn de interne of externe hinderpalen voor een kmo om de AI-sprong te wagen?

Interne hinderpalen zijn vaak dat er eerst heel wat moet opgeruimd worden vooraleer men met nieuwe technologieën durft te experimenteren. Vaak er is er nog te veel werk om bestaande processen eerst te verbeteren met traditionele tools en technologie. En is de fundering nog niet klaar om AI in te zetten. Externe hinderpalen: Beslissingsnemers verwachten heel vaak te veel op te korte termijn, en percipiëren de technologieën daardoor vaak te veel als hype, onbetrouwbaar of "gadget". Soms terecht, door de vele grappige voorbeelden die snel als cases in de media komen maar vaak vergeet men dat de technologie erachter wel state of the art is en baanbrekend kan zijn wanneer dit in de juiste context wordt ingezet.


5.    Hoe bent u in contact gekomen? Hebt u andere steun gekregen om uw gezamenlijk project uit te voeren?

Vanuit onze ervaring binnen innovatietrajecten en venture building hebben onafhankelijke Forcit experten hun expertise ingezet in een cocreatief traject.


6.    Wat zijn de concrete toepassingen die in het kader van dit project zijn ontwikkeld?

NextGenics ontwikkeld slimme, intelligente mond maskers waarbij patiënten hun vitale parameters van thuis uit gemonitord worden. De AI software gebruikt die data om de arts in staat te stellen betere interpretaties te doen en betere opvolging aan de hand van voorspellingen.


7.    Zijn de resultaten al meetbaar? Is er op korte termijn een rendement op de investering?

Resultaten zijn meetbaar en impactvol, echter rendement is in deze fase nog te vroeg. Een lange termijn visie is cruciaal om de adoptie van nieuwe AI technologie toe te laten.


8.    Welk advies zou u, op basis van uw gezamenlijke ervaring, geven aan kmo’s die aarzelen om de AI-sprong te wagen?

Bekijk zeer goed de business case, vaak is deze onderschat en onrealistisch. Bouw een proof of concept die zo minimaal mogelijk is om het potentieel en de impact aan te tonen. Bouw op basis daarvan stap voor stap verder met een lange termijn visie in het achterhoofd. Ga hiervoor aan de slag met onafhankelijke experten om vendor lock-in's te vermijden en om belangenconflicten, confidentialiteit en overdracht van intellectuele eigendom goed af te bakenen. Alsook de juiste experten op het juiste moment in het traject in te schakelen en tenslotte een co-creatief, eerlijk en transparantie manier van samenwerken te bekomen.

 

 

Chatbot
Bezoek onze FAQ om het antwoord op al uw vragen te ontdekken.
De stemfunctie is niet beschikbaar op uw browser. Gelieve een recentere browser te gebruiken.