Interview van UniD-Manufacturing (kmo) en DNAlytics (AI dienstverlener)

Unid Manufacturing

 

1.    Wie bent u? Wat is uw activiteit?

UniD-Manufacturing is een farmaceutisch bedrijf dat micro-implantaten ontwikkelt met gecontroleerde vrijgave van farmacologisch actieve stoffen. Toepassingen die momenteel in klinische ontwikkeling zijn, omvatten een intra-oculair implantaat voor de behandeling op lange termijn van glaucoom, ontwikkeld voor EyeD Pharma, de moedermaatschappij van UniD Manufacturing.

DNAlytics is een bedrijf dat gespecialiseerd is in gegevensanalyse en de toepassing van AI-technologieën in de biowetenschappensector. UnID besloot over te stappen op HERCULE, een softwareplatform dat is ontwikkeld door DNAlytics en dat de volledige gegevens van de biofabricage concentreert en benut.


2.    In uw ervaring, wanneer en hoe wordt een Belgische kmo zich bewust van de potentiële bijdrage van artificiële intelligentie technologieën om zijn prestaties te verbeteren?

UniD bouwt momenteel een productie-eenheid voor de ontwikkeling en vervaardiging van haar micro-implantaten. Vanaf het prille begin van het ontwerp van die site hebben de beheerders hun infrastructuur bewust willen inpassen in de logica van Industrie 4.0. Die wens komt tot uiting in de invoering van technologieën die in de sector standaard zijn geworden (voorraadbeheer, milieucontroles, enz...), maar zij hebben de moed gehad om ook meer innoverende oplossingen te verkennen en die reeds voor de ontwikkeling van hun productie- en controleprocédés in te voeren.


3.    Wat zijn de belangrijkste zakelijke problemen die een kmo wil aanpakken door gebruik te maken van artificiële intelligentie?

Een tool als HERCULE beantwoordt vooral aan operationele uitdagingen:

  • gecentraliseerd beheer van productiegegevens;
  • automatisering bij het opstellen van reglementaire documenten;
  • versnelling van de ontwikkelingsinspanning;
  • en uiteindelijk verbetering van de procesprestaties.

Vanuit zakelijk oogpunt vertaalt zich dat in wezen in een verbeterde winstgevendheid voor het gebruikende bedrijf. Bovendien verenigen die instrumenten haar medewerkers in een resoluut gedigitaliseerde logica en manier van werken. Die logica vertaalt zich in een decompartimentering van teams en afdelingen, met name in een intensievere synergie tussen Productie en Kwaliteit.

Unid


4.    Wat zijn de interne of externe hinderpalen voor een kmo om de AI-sprong te wagen?

De beslissing is vooral cultureel! Alle biotechnologiebedrijven worden vroeg of laat geconfronteerd met de noodzaak hun bioproductieprocessen te onderzoeken, of ze deze nu moeten stabiliseren, overgaan tot opschaling (scale-up), om de oorzaken van afwijkingen of opbrengstverlies te identificeren…
Het is dan in een dergelijke urgente context dat men gearchiveerde gegevens moet vinden en een productiegeschiedenis moet reconstrueren - in het beste geval in meerdere Excel-bestanden, meer in het algemeen in ongestructureerde bestanden of zelfs in papieren dossiers. En aangezien de hoeveelheid werk voor een biotechnologische kmo gigantisch is, tussen het ontwerpen van het proces, het samenstellen van teams, het voorbereiden van reglementaire dossiers, het uitvoeren van klinische studies... is het gemakkelijk om de kwestie van de data-infrastructuur uit te stellen tot later: "iedereen heeft het immers altijd zo gedaan"... Het visionaire aspect van UniD is waarschijnlijk dat het hierop heeft geanticipeerd en dat het, vanaf de allereerste dagen, heeft besloten om een "datacultuur" te bevorderen.


5.    Hoe bent u in contact gekomen? Hebt u andere steun gekregen om uw gezamenlijk project uit te voeren?

Het regionale ecosysteem (competitieve cluster Biowin) heeft een essentiële rol gespeeld, aangezien UniD en DNAlytics in dit kader hun eerste contacten hebben gelegd. Hoewel de twee ondernemingen niet nalaten te kijken naar steunmechanismen - met name de door de regionale overheid aangeboden innovatiebeurzen - moet worden opgemerkt dat het partnerschap zich tot dusver uitsluitend heeft ontwikkeld via een traditionele B2B-relatie.


6.    Wat zijn de concrete toepassingen die in het kader van dit project zijn ontwikkeld?

In dit stadium heeft het project voornamelijk betrekking gehad op voorbereidende stappen, namelijk de vertaling in een digitaal model van het fabricageproces en de kwaliteitscontroletaken die daarmee samenhangen, en anderzijds de daadwerkelijke invoering van HERCULE-softwaremodules in de infrastructuur van UniD. Die procesbeschrijving heeft evenwel geleid tot een grondige reflectie en een rationalisering van bepaalde benaderingen. Op die manier draagt de oefening rechtstreeks bij tot de lopende inspanning over procesontwikkeling bij de UniD.


7.    Zijn de resultaten al meetbaar? Is er op korte termijn een rendement op de investering?

De werkzaamheden in verband met de invoering van het AI-platform "HERCULE" bij UniD dragen rechtstreeks bij aan de inspanningen op het gebied van procesontwikkeling. Ook al is het zeker dat het proces tussen de registratie en het op de markt brengen van het product nog evoluties zal ondergaan, toch dragen de beschrijvende oefening en het geconsolideerde beheer van de gegevens bij aan de toekomstige regelgevende stappen. Hoewel het in dit stadium moeilijk is om de omvang hiervan in cijfers uit te drukken, kan er zeker een rendement op investering worden geassocieerd met een rationalisatie van de inspanningen vandaag. In een later stadium zal het gemakkelijker zijn de winst in termen van verbeterde productierendementen te becijferen: dat is reeds aangetoond in andere bedrijven die deze technologie hebben toegepast.


8.    Welk advies zou u, op basis van uw gezamenlijke ervaring, geven aan kmo’s die aarzelen om de AI-sprong te wagen?

Het is nooit te vroeg! Aangezien een instrument als HERCULE modulair en schaalbaar is en de implementatie ervan vrijwel geen inspanning van de kant van de gebruiker vergt, waarom zou u de installatie ervan dan uitstellen tot later?

 

 

Chatbot
Bezoek onze FAQ om het antwoord op al uw vragen te ontdekken.
De stemfunctie is niet beschikbaar op uw browser. Gelieve een recentere browser te gebruiken.