Artificiële intelligentie (AI) is een geheel van technieken waarmee machines automatisch taken kunnen uitvoeren die gewoonlijk aan mensen worden toevertrouwd. AI kan zelfs al een bepaalde vorm van intelligentie nabootsen.

AI kan twee vormen aannemen:

  • Het kan louter immaterieel blijven, in de vorm van software. Dat is o.a. het geval met de spraakassistenten op onze telefoons, de zoekmachines die we hanteren om op het internet te surfen of de gezichtsherkenningssystemen op luchthavens.
  • Het kan ook materieel zijn, wanneer het is ingebed in fysieke toestellen. Denk maar aan robots die sociale bijstand leveren aan ouderen, autonome auto's die in sommige werelddelen op het wegennet verschijnen, of vliegende drones.

Hoe werkt AI?

Vindt u AI te technisch? Met een paar eenvoudige verklaringen worden zelfs de ingewikkeldste algoritmen klaar en duidelijk.

Meer weten

AI in het dagelijks leven

AI is overal in uw leven aanwezig en actief, zonder dat u het beseft.

Meer weten

De risicos en ethische kwesties van AI

Heeft sciencefiction de realiteit ingehaald? Moet ik bang zijn voor de evolutie van AI? U bent niet de enige die dergelijke vragen stelt.

Meer weten