Zet de stap naar AI

Hoe zet u de eerste stap naar AI? Eigenlijk is dat heel eenvoudig. Op deze pagina vindt u opleidings- en ondersteuningsaanbiedingen, al dan niet gratis, afgestemd op uw behoeften als kmo. U kunt profiteren van verschillende overheidssubsidies om u te helpen bij de financiering en u te ondersteunen in uw digitaliseringsproces.

Gratis online opleidingsmodules

De cursussen zijn speciaal ontworpen voor beginners. Ze bieden u een rijke en relevante inhoud in slechts enkele uren:

Elements of AI

Elements of AI

De reeks gratis onlinecursussen van Reaktor en de Universiteit van Helsinki heeft tot doel zoveel mogelijk mensen vertrouwd te maken met wat AI inhoudt, wat met AI wel (en niet) kan en hoe je begint AI-methoden te creëren. De cursussen zijn voortaan aangepast aan het Belgische publiek en combineren theorie en praktische oefeningen die u op uw eigen tempo kunt volgen.

Naar de website
AI in Business (Agoria)

AI in Business (Agoria)

(Duur: 3u30) De uitgebreide cursus presenteert en ontleedt de ervaringen van een aantal Belgische bedrijven. In minder dan vier uur, en dankzij experts, krijgt u de basisprincipes van AI in het bedrijfsleven onder de knie, komt u meer te weten over de gerelateerde zakelijke activiteiten en krijgt u praktisch advies over hoe u aan de slag kunt.

Naar de website
Sustainable AI (Agoria)

Sustainable AI (Agoria)

(Duur: 1u30) De gratis onlinecursus biedt een concrete benadering van de maatschappelijke impact van AI om een beter inzicht te krijgen in de verschillende organisatorische, menselijke, wettelijke en ethische aspecten waarmee rekening moet worden gehouden bij de implementatie van AI in een bedrijf.

Naar de website

Andere AI opleidingsmogelijkheden als ondernemer

BeCentral (Brussel)

BeCentral (Brussel)

BeCentral is de digitale campus in het hart van het station Brussel-Centraal. Het biedt onderdak aan meer dan vijftig startups en begeleidt diegene die meer willen leren over nieuwe technologieën in een ecosysteem dat gericht is op het ondernemerschap.

Naar de website
Digitalcity.brussels (Brussel)

Digitalcity.brussels (Brussel)

Digitalcity.brussels is het opleidings- en tewerkstellingscentrum voor digitale beroepen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het biedt u als ondernemer een waaier aan opleidingen aan, op maat van uw werknemers, om hun digitale competenties te ontwikkelen.

Naar de website
Vlaamse AI Academie (Vlaanderen)

Vlaamse AI Academie (Vlaanderen)

De Vlaamse AI Academie of VAIA is een samenwerking van alle Vlaamse universiteiten en hogescholen en wil professionals en onderzoekers in Vlaanderen over artificiële intelligentie (AI) bijscholen. Op haar website vindt u op één plaats informatie over alle AI-opleidingen die in Vlaanderen beschikbaar zijn, in het Nederlands en het Engels.

Naar de website
Mic.Brussels (Brussel)

Mic.Brussels (Brussel)

Mic.Brussels, het resultaat van een partnerschap tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Microsoft, organiseert tal van activiteiten in het Frans, Nederlands en Engels rond 3 pijlers: digitalisering, innovatie en opleiding. AI heeft een prominente plaats en alles is specifiek afgestemd op het kmo-publiek.

Naar de website
MolenGeek (Brussel)

MolenGeek (Brussel)

Molengeek ondersteunt aspirant-ondernemers en startups met haar digitale opleidingen. Ontdek de computertalen die nodig zijn om uw project te programmeren via de “coding school”.

Naar de website
Numeria (Wallonie)

Numeria (Wallonie)

Met Numeria-academy, biedt Numeria nu opleidingen in nieuwe technologieën aan, aan Waalse bedrijven, in samenwerking met haar vijf vaardigheidscentra. In 2021, voegt artificiële intelligentie zich bij deze catalogus met een cursus voor het grote publiek en vier gespecialiseerde cursussen: Business, Project, DevOps en Freeride.

Naar de website
AI Academy (Vlaanderen)

AI Academy (Vlaanderen)

De AI Academy brengt een gemeenschap samen die zich richt op het ondernemerschap en de integratie van artificiële intelligentie in Vlaamse bedrijven. Via haar seminaries brengt ze sceptici en believers samen om verrijkende ervaringen te delen.

Naar de website

Adviezen en ondersteuning tijdens de integratie van AI in uw kmo

Voor een kmo is het vaak essentieel om gedurende haar hele AI-project, van de denkfase tot de realisatie, geadviseerd en ondersteund te worden door een externe expert. Dat is precies wat het Europese netwerk van Digital Innovation Hubs (DIH) nu biedt.
Dat netwerk wil kmo's in alle fasen van hun project ondersteunen bij de integratie van nieuwe technologieën en digitalisering. AI is daar een van de essentiële facetten van. 
De DIH kan verschillende functies vervullen:

  • Zorgen voor een stimulerende leeromgeving;
  • Kmo’s met de juiste mensen in contact brengen;
  • Zorgen voor de nodige infrastructuur voor het ontwikkelen en testen van prototypes (producten, diensten, software, …);
  • Kmo’s adviseren over de meest geschikte technologie voor de verwezenlijking van hun project.

De Belgische DIH’s zijn over het hele land verspreid en zijn elk gespecialiseerd in verschillende sectoren en/of technologieën. 

Ontdek de Belgische Digital Innovation Hubs

 

Maak het AI-project van uw kmo werkelijkheid met een gespecialiseerde dienstverlener

U bent zich bewust van de voordelen die u zou kunnen halen uit AI en u wilt dit project nu concretiseren met een dienstverlener? AI4Belgium en zijn partners hebben alle startups, scaleups en technologische kmo's die actief zijn op het gebied van AI in België op een rijtje gezet en gecategoriseerd volgens hun respectievelijke specialisatie. Uw toekomstige projectpartner staat waarschijnlijk op deze lijst.

Ontdek het panorama van AI aanbieders van AI4Belgium

Steun van de Gewesten

De meeste initiatieven die op deze pagina worden voorgesteld, zijn mogelijk gemaakt dankzij de steun van de drie gewesten: Vlaanderen, Wallonië en Brussel-Hoofdstad. Elke regio heeft zijn eigen actieplan voor artificiële intelligentie en is actief in het ondersteunen van de kmo's (inclusief zelfstandigen) in hun digitaliseringsproces. Zij zijn dus uw eerste gesprekspartners. Voor meer informatie over al hun acties verwijzen wij u naar hun respectieve websites:

Digital Wallonia

Digital Wallonia

Referentieplatform voor de uitvoering van de digitale strategie van het Waals Gewest. Via zijn DigitalWallonia4.ai programma biedt het Gewest concrete steun aan bedrijven die artificiële intelligentie in hun bedrijf willen integreren, tot en met de ontwikkeling van prototypes.

Naar de website
Digitale Toekomst

Digitale Toekomst

Referentieplatform van het Vlaams Gewest voor de digitalisering van bedrijven. Hier kan je meer te weten komen over alle Vlaamse initiatieven om bedrijven te ondersteunen en te begeleiden op het vlak van o.a. artificiële intelligentie.

Naar de website
Hub.Brussels

Hub.Brussels

Referentieplatform van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de ondersteuning van bedrijven, in het bijzonder bij hun digitalisering. Met haar verschillende sectorale clusters biedt ze de Brusselse ondernemers een ondersteuning aangepast aan hun noden.

Naar de website

Uw partners

In België zijn veel spelers actief in het ondersteunen van kmo’s, vooral voor het integreren van artificiële intelligentie. Vind hier uw belangrijkste partners:

AI4Belgium

AI4Belgium

De Belgische coalitie van AI-actoren. De meeste AI-spelers zijn er vertegenwoordigd. Ze zijn ook van allerlei origines: openbare besturen, privésector, academische wereld ... De coalitie wil Belgische AI-initiatieven ontwikkelen en promoten, ze grootschaliger maken en België internationaal positioneren op het vlak van AI. Op de website van AI4Belgium vindt u een lijst van alle bedrijven die gespecialiseerd zijn in AI in België.

Naar de website
Agoria

Agoria

Agoria is een Belgische werkgeversorganisatie die gespecialiseerd is in de technologische industrie. Zij verleent advies en steun aan ondernemingen dankzij haar deskundigheid op alle gebieden van de bedrijfsontwikkeling, vandaag en in de toekomst. Veel inhoud is gratis beschikbaar op haar website en er worden regelmatig interactieve sessies georganiseerd met haar deskundigen.

Naar de website
Blikopener

Blikopener

Blikopener is een initiatief dat de 13 Vlaamse hogescholen samenbrengt rond praktijkgericht onderzoek, om innovaties toegankelijker te maken. Verscheidene projecten in verband met artificiële intelligentie zijn gewijd aan de kmo’s.

Naar de website
Sirris

Sirris

Sirris is het collectieve centrum voor de technologische industrie. Het ondersteunt bedrijven uit tal van sectoren bij de ontplooiing van hun technologische strategie, vanaf het idee, via het prototype en de piloottests, tot het afgewerkte product.

Naar de website
UCM

UCM

De Union des Classes Moyennes (UCM) is een Waalse en Brusselse vereniging voor de verdediging, vertegenwoordiging en promotie van zelfstandigen, kmo’s en vrije beroepen. Zij biedt haar producten en diensten aan kmo’s aan, met name om hun digitalisering te ondersteunen.

Naar de website
NSZ

NSZ

Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) is een nationale interprofessionele organisatie voor de verdediging, vertegenwoordiging en promotie van zelfstandigen, kmo’s en vrije beroepen. In samenwerking met Digital Wallonie beheert zij het Digital Commerce programma.

Naar de website
UNIZO

UNIZO

De Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) is een Vlaamse en Brusselse werkgeversorganisatie voor de verdediging, vertegenwoordiging en promotie van zelfstandigen, kmo’s en vrije beroepen. Zij biedt haar producten en diensten aan kmo’s aan, met name om hun digitalisering te ondersteunen.

Naar de website
BECI

BECI

BECI (Brussels Enterprises Commerce & Industry) is de organisatie voor de verdediging, vertegenwoordiging en promotie van het Brussels ondernemerschap, ontstaan uit een partnerschap tussen de Kamer van Koophandel en het Verbond van Ondernemingen te Brussel. Zij biedt haar producten en diensten aan kmo’s aan, met name om hun digitalisering te ondersteunen. 

Naar de website
HRZKMO

HRZKMO

Als federaal overlegorgaan heeft de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kmo (HRZKMO) drie opdrachten: overleggen, adviseren en vertegenwoordigen. Zij verenigt meer dan 180 erkende beroeps- en interprofessionele organisaties en verdedigt de belangen van zelfstandigen en kmo’s, onder meer door adviezen uit te brengen aan Belgische en Europese beleidsmakers. Zij organiseert regelmatig sensibiliseringsacties, onder meer over digitalisering, voor haar leden.

Naar de website
VOKA

VOKA

VOKA is het grootste Vlaamse bedrijvennetwerk. Zij verdedigt, vertegenwoordigt en promoot het Vlaamse ondernemerschap. Zij biedt opleidingen aan en organiseert evenementen voor ondernemers. VOKA staat ook achter het "DigiHub"-project, gesteund door de Vlaamse en Europese overheid, een geheel van hubs in elke Vlaamse provincie die de digitale transitie van kmo's willen ondersteunen.

Naar de website
Kamers van koophandel

Kamers van koophandel

De kamers van koophandel ondersteunen en begeleiden ondernemingen in alle fasen van hun bestaan, van opstart over groei en internationalisering tot eventueel zelfs overdracht. Daarbij gaat ook veel aandacht naar innovatie en digitalisering, waaronder artificiële intelligentie. In Vlaanderen zijn de kamers actief onder de naam van Voka. In Brussel is de kamer actief als Beci.

Naar de website